Ekologika – nowy projekt Blika

Obróbka zdjęć, montaż filmów, przeglądanie Facebooka… Mieliśmy dość siedzenia przed komputerem. Poszliśmy więc na spacer do lasu. Spacer jak spacer, las jak to las. Nic nas nie pochłaniało, odpaliliśmy więc Instagrama i całą drogę przeszliśmy wlepieni oczami w ekrany smartfonów. Czy można to zmienić? Jasne!

Tak zrodziła się Ekologika – terenowa gra ekologiczna, łącząca relaks spaceru, ekscytację odnajdowania punktów i rozwiązywania zagadek z Internetem, filmami 360 stopni oraz pozycjonowaniem GPS.

Po pół roku realizacji, kilkuset litrach kawy, kilku nieprzespanych nocach, paru kłótnicach i mnóstwie pracy wraz ze wspierającymi projekt ludźmi gra jest gotowa!

Wszystko zacznie się 19 sierpnia o godzinie 11:00 w Leśnym Arboretum w Kudypach koło Olsztyna. Spotykamy się tam, by przejść grę, wziąć udział w dobrowolnych zawodach z nagrodami za najszybsze i najcelniejsze rozwiązanie zagadek oraz obowiązkowym ognisku z kiełbaskami.

Jeśli zatem umiesz chodzić, czytać i odrobinę posługiwać się mapą z nawigacją Google’a zapraszamy na sobotnią imprezę.

Przyjdź sam lub ze znajomymi i rodziną, pomogą Ci rozwiązać zagadki. Weź ze sobą telefon komórkowy z dostępem do Internetu i zainstalowaną Mapę Google. Będą Ci potrzebne, by szybko przejść ścieżkę. A jeśli Ci się nie spieszy, masz doskonałą orientację w terenie, zostaw sprzęt w domu.

Ekologika jest terenową grą ekologiczną, której założenia wyrastają z idei poszanowania i ochrony natury, odpowiedzialnego konsumpcjonizmu, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej.

Gra łączy typowe dla gry terenowej elementy takie jak: poszukiwanie punktów w przestrzeni, rozwiązywanie zagadek oraz naukę przez zabawę z  nowoczesnymi mediami cyfrowymi, takimi jak: Internet, technika filmowania 360 stopni oraz pozycjonowanie GPS.

Gra mobilizuje do udziału takie zdolności uczestników jak: spostrzegawczość, uwagę, orientację w terenie oraz wyobraźnię. Ekologika uwrażliwia na piękno przyrody, zwraca uwagę na fascynujący świat fauny i flory, uczy sztuki fotografowania dzikich zwierząt, szacunku do środowiska i proekologicznych postaw, takich jak dbanie o czystość w lesie.

Ekologika jest grą opracowaną i zrealizowaną przez BLIK – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Nowych Mediów bezpłatnie i w formule pro publico bono (dla dobra publicznego) przez członków stowarzyszenia przy wykorzystaniu własnego czasu i zdolności. Autorem scenariusza gry jest fotograf i działacz społeczny Paweł Staszak, za stronę internetową gry odpowiedzialny jest grafik – Konrad Stępień, za zdjęcia do filmu i montaż – Marek Pacek, a za logistykę – Kamil Mordasewicz.

Uczestnicy

Uczestnikami gry mogą być:

  • Osoby powyżej 18 roku życia,
  • dzieci i młodzież (7-18 lat) bez wskazanego konkretnego miejsca zamieszkania ze względu na interaktywność gry opartej na dedykowanej stronie www. Możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 jest uzależnione od uznania i przestrzegania przepisów prawa stanowiących o minimalnym wieku wymaganego do posiadania konta poczty elektronicznej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, akceptacji i przestrzegania regulaminu gry oraz znajdowania się pod opieką osób dorosłych takich jak rodzice lub opiekunowie prawni.

Miejsce rozgrywania gry

Miejscem rozgrywania gry są w 2017 roku tereny leśne Nadleśnictwa Kudypy. Ekologika rozgrywa się na specjalnie przygotowanej ścieżce, na której rozlokowane są punkty z zadaniami do rozwiązania dla uczestników. Ścieżka liczy 3,5 kilometra i położona jest nieopodal Leśnego Arboretum w Kudypach.

Istotnym elementem gry jest dedykowana strona internetowa stworzona pod adresem www.blik.org.pl/ekologika, dostępna dla uczestników z obszaru regionu, całej Polski i świata. Dzięki interaktywności zamieszczonych na niej materiałów w postaci fotografii, filmów wideo oraz opisów każdy zainteresowany grą uczestnik po zarejestrowaniu się na stronie internetowej przy pomocy e-maila i przypisanego mu pseudonimu będzie mógł uczestniczyć w niej z każdego zakątka globu.

Zasady gry

Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby mogące przyjechać osobiście do Kudyp. Druga z nich to osoby nie mogące przyjechać i rozgrywający grę wirtualnie, do czego została stworzona specjalna strona internetowa.

Zasady gry dla uczestników przyjezdnych

Aby wziąć udział w grze, uczestnik musi być pełnoletni. Jeśli nie jest, może wziąć udział w grze jedynie z osobą dorosłą. Uczestnik wypełnia formularz udziału w grze i akceptuje jej regulamin.

Do udziału w grze niezbędny jest telefon z dostępem do Internetu.  Grę można przejść na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest użycie orientacyjnej mapy znajdującej się na tej stronie. Drugim z nich jest użycie lokalizacji GPS i posługiwanie się współrzędnymi punktów, do których należy dotrzeć by rozwiązać zadania przy pomocy Mapy Google dostępnej pod adresem: tiny.pl/gj7xr

Celem gry jest przejście ścieżki Ekologiki, na której znajdują się punkty z zadaniami.  Należą do nich między innymi: odczytanie słów z tablic i ułożenie ich w poprawny szyk, znalezienie tablic z literami na drzewach, obejrzenie krótkich filmów edukacyjnych w technice 360 stopni i odpowiedzi na zawarte w nich pytania.  By zapisywać rozwiązania zadań, przyda się do tego kartka i długopis lub notatnik w telefonie.

Dla pierwszych 30 osób, które prawidłowo rozwiążą zadania przygotowane są nagrody: 30 bezpłatnych biletów do ogrodu botanicznego „Arboretum” oraz upominki. Aby odebrać bilety i upominki należy w kasie „Arboretum” okazać prawidłowe rozwiązania zadań.

Zasady gry dla uczestników NIE przyjezdnych

Aby wziąć udział w grze należy wypełnić formularz udziału w grze. Do udziału w grze niezbędny jest dostęp do Internetu. Celem gry jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w każdym z czterech filmów. Dla pierwszych 30 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania przygotowane są nagrody: 30 upominków. Losowanie upominków odbędzie się: 1.10.2017 (15 upominków) oraz 7 lipca 2018 (15 upominków), a zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przy pomocy poczty elektronicznej. Aby wziąć udział w losowaniu upominków należy przesłać na adres kontakt@ekologika.org.pl dane niezbędne do przekazania upominku zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz załączoną klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do losowania nagrody rzeczowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Podmioty wspierające

Do przeprowadzenia ekologicznej gry terenowej i jej urozmaicenia oprócz osób tworzących BLIK – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Nowych Mediów operujących biegle technikami tworzenia interaktywnych stron internetowych, realizacją wideo, montażu, fotografią oraz promocji wydarzenia zaangażowane będą takie podmioty wspierające jak: Nadleśnictwo Kudypy, autoryzowany dealer Toyoty firma Mir-Wit z Olsztyna,  oraz osoby prywatne, między innymi fotograf przyrody Marcin Nadolski, aktorzy-amatorzy:  Paulina Mikołajczyk, Filip Mordasewicz, Kamil Mordasewicz, Karolina Więcek.

Rozwój projektu „Ekologika”

Istotą podejmowania działań z zakresu upowszechniania wiedzy o ekologii zawartego
w projekcie „Ekologika” jest co roczne zwiększanie zasięgu przedsięwzięcia i obejmowanie nim kolejnych terenów zielonych, mieszkańców i zarządców osiedli, docieranie do coraz większej liczby odbiorców oraz angażowanie w jego realizację nowych podmiotów wspierających, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, stowarzyszenia, media, sponsorów oraz osoby prywatne. Plan projektu jest rozwojowy i  zakłada jego kontynuację na przyszłe lata.

Nagrody

Słowo o nagrodach, bo co to za konkurs bez nagród?
Mir-Wit Toyota Olsztyn oraz Nadleśnictwo Kudypy przygotowały nagrody dla 3 laureatów najszybszego przejścia ścieżki Ekologiki i jednocześnie najcelniejszego rozwiązania jej zagadek.

Dla 30 osób, które po 20 sierpnia przejdą ścieżkę, zarejestrują się na stronie, która zostanie uruchomiona 19 sierpnia pod adresem:www.blik.org.pl/ekologika również czekają nagrody: bilety wstepu do Leśnego Arboretum oraz wyjątkowe, limitowane pendrive’y z Toyota Collection.

Autor: | Opublikowano:

Napisz komentarz

Autor: | Opublikowano: