fotografia portretowa Paweł Staszak Olsztyn Mamiya 645E 80mm
Portret

Ilość godzin:  10
Maksymalna liczba uczestników: 12
Ramowy program szkolenia:

1. Wstęp do fotografii portretu. Rys historyczny portretu. Rodzaje portretu
2. Postrzeganie siebie i osoby fotografowanej. Nawiązywanie kontaktu z modelem/modelką
3. Konstrukcja portretu. Zasady kompozycji. Złoty podział (mocne i słabe punkty portretu). Proporcje ciała ludzkiego (w tym twarzy)
4. Wzajemne oddziaływanie światła i cienia. Poprawność i błędy przy posługiwaniu się światłocieniem
5. Światło naturalne. Praca w warunkach „zastanych”. Korygowanie światła naturalnego
6. Światło sztuczne. Tworzenie warunków do fotografii studyjnej w domu. Wyposażenie pierwszego amatorskiego studia fotograficznego
7. Łączenie światła naturalnego i sztucznego. Doświetlanie
8. Portret psychologiczny jako szczególny rodzaj portretu. Portret w połączeniu z krajobrazem, architekturą, miejscem pracy, zabawy, odpoczynku itp.

Materiały szkoleniowe: prezentacje multimedialne
Inwestycja: 4000 netto (grupa), 100 zł brutto/godzina (zajęcia indywidualne)

Autor: | Opublikowano: